Trường hợp bạn đi xe đạp

Xe đạp là phương tiện thuận tiện để đi làm hoặc đi học, nhưng tai nạn liên quan đến xe đạp vẫn xảy ra thường xuyên tại Nhật Bản và đã trở thành một vấn đề xã hội.
Trên thực tế, đã có trường hợp người gây tai nạn xe đạp phải bồi thường thiệt hại hơn 90.000.000 yên.
Do đó, xét về điểm này, việc trang bị bảo hiểm khi đi xe đạp là một điều cần thiết.

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi xảy ra tai nạn xe đạp

Người gây tai nạn xe đạp sẽ phải chịu cả trách nhiệm hình sự và dân sự.

  • Trách nhiệm hình sự: Nếu bạn gây ra cái chết hoặc thương tích cho người khác, bạn sẽ bị buộc tội theo luật hình sự.
  • Trách nhiệm dân sự: Bạn phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho đối phương.

Để chuẩn bị cho tình huống xảy ra tai nạn xe đạp, việc tham gia bảo hiểm trách nhiệm cá nhân và bảo hiểm tai nạn sẽ khiến chúng ta yên tâm hơn.

Khi đi xe đạp, bạn cần chuẩn bị cho 2 loại rủi ro (thương tích của bản thân và bồi thường thiệt hại cho người khác ).
Hiện tại, nhiều công ty bảo hiểm thiệt hại đang cung cấp các loại bảo hiểm như sau.

Bảo hiểm trách nhiệm cá nhân

Bảo hiểm trách nhiệm cá nhân sẽ chi trả trong những trường hợp sau:

  • Khiến người khác bị thương khi đang đi xe đạp
  • Khiến người khác bị thương trong cuộc sống hàng ngày
  • Vô tình phá hoại tài sản của người khác

Với bảo hiểm trách nhiệm cá nhân thông thường, phạm vi bồi thường không chỉ giới hạn cho người được bảo hiểm mà còn cho gia đình họ.

Bảo hiểm tai nạn

Với bảo hiểm tai nạn, nếu người được bảo hiểm gặp thương tích do tai nạn bất ngờ và ngẫu nhiên tác động từ bên ngoài xảy ra tại Nhật Bản hoặc nước ngoài và các tình trạng sau đây xảy ra, người đó có thể nhận được một khoản tiền bảo hiểm cố định.

  • Tử vong
  • Di chứng thương tật
  • Nhập viện, thăm khám ngoại trú, phẫu thuật

Chi tiết nội dung bồi thường có sự khác nhau tùy thuộc vào công ty bảo hiểm, do đó, hãy tìm sản phẩm phù hợp với bạn.

*Bảo hiểm tai nạn là bảo hiểm dành cho thương tích và không bồi thường cho các trường hợp bệnh tật.

Một số sản phẩm bảo hiểm tai nạn cũng bồi thường thương tích do tai nạn giao thông.

Bảo hiểm cho xe đạp

“Bảo hiểm cho xe đạp” là sản phẩm kết hợp giữa bảo hiểm trách nhiệm cá nhân và bảo hiểm tai nạn.Bạn có thể yên tâm rằng khoản bồi thường bạn cần trong trường hợp xảy ra tai nạn xe đạp sẽ được chi trả với chỉ một hợp đồng bảo hiểm.

*Xin lưu ý rằng những giải thích trên dựa trên luật pháp và thông lệ của Nhật Bản và chỉ mang tính chất ví dụ.
Thực tế sẽ có sự khác nhau tùy từng trường hợp cụ thể.