Rủi ro liên quan đến bồi thường thiệt hại

Nếu bạn làm người khác bị thương hoặc làm hư hỏng tài sản của họ, đối phương có thể yêu cầu bạn bồi thường thiệt hại.
Trong trường hợp đó, bạn có thể phải trả một khoản bồi thường lớn như chi phí y tế và chi phí sửa chữa.

Ngoài ra, ngay cả khi tai nạn là do trẻ em gây ra, bạn, với tư cách là người giám hộ, có thể bị yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Để chuẩn bị cho nhiều loại rủi ro trách nhiệm pháp lý phải bồi thường thiệt hại, việc tham gia bảo hiểm trách nhiệm cá nhân sẽ khiến chúng ta yên tâm hơn.

Hiện tại, nhiều công ty bảo hiểm thiệt hại đang cung cấp các loại bảo hiểm như sau.

Nội dung bồi thường

Bảo hiểm trách nhiệm cá nhân sẽ chi trả trong những trường hợp sau:

  • Khiến người khác bị thương khi đang đi xe đạp
  • Khiến người khác bị thương trong cuộc sống hàng ngày
  • Vô tình phá hoại tài sản của người khác

Với bảo hiểm trách nhiệm cá nhân thông thường, phạm vi bồi thường không chỉ giới hạn cho người được bảo hiểm mà còn cho gia đình họ.

Những năm gần đây, tai nạn xe đạp đã trở thành một vấn đề xã hội ở Nhật Bản.
Thực tế, đã có phán quyết yêu cầu một thủ phạm gây ra tai nạn xe đạp phải bồi thường thiệt hại hơn 90.000.000 Yên.
Nếu thường xuyên sử dụng xe đạp trong cuộc sống hàng ngày, việc tham gia bảo hiểm trách nhiệm cá nhân sẽ khiến ta yên tâm hơn.

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi xảy ra tai nạn xe đạp

Người gây tai nạn xe đạp sẽ phải chịu cả trách nhiệm hình sự và dân sự.

  • Trách nhiệm hình sự: Nếu bạn gây ra cái chết hoặc thương tích cho người khác, bạn sẽ bị buộc tội theo luật hình sự.
  • Trách nhiệm dân sự: Bạn phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho đối phương.

*Xin lưu ý rằng những giải thích trên dựa trên luật pháp và thông lệ của Nhật Bản và chỉ mang tính chất ví dụ.
Thực tế sẽ có sự khác nhau tùy từng trường hợp cụ thể.